sgk resmi gazete

13.12.2016 tarihli Resmi Gazete … 5.12.2016 tarihli Mükerrer Resmi Gazete …. SGK'dan Prim Ertelemesi ve İşlemleri Hakkında Duyuru.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden …
2016 SGK erken emeklilik yasası çıktı mı gibi soruların cevabı haberimizde. … yasanın zorlandığı ve bu durumdaki kişilerin tebliğ Resmi Gazete'de çıktıktan … Önünüze SGK'nın resmi sitesinde hazır olarak verilmiş sayfada …
Kamuoyunda "Torba Kanun" olarak adlandırılan ve çok sayıda kanunda düzenleme öngören "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik …
SGK hakkında en son ve en doğru haberler Mynet haber farkı ile bu sayfada. SGK Haberleri için … Değişiklikler Resmi Gazete'de yayınlandı. Yayın Tarihi: 02.12.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE … sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık …
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68) · — Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.
MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.4.2.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL ….. MADDE 38 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
MADDE 1 – 1/10/2010 tarihli ve 27716 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve …

resmi gazete khk

Resmi Gazete'nin 7/2/1921 tarihinden itibaren yayımlanan tüm sayılarına … KHK/682 Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı: KHK/683. Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı …
KHK/675 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun … Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
Karar Sayısı: KHK/684. Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 …
Karar Sayısı: KHK/685. Olağanüstü hal kapsamında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulması; Anayasanın 121 inci maddesi ile …
Karar Sayısı: KHK/679. Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı …
d) Disiplin amiri: Bu Kanun Hükmünde Kararname ile disiplin cezası vermeye yetkili kılınmış ilk amiri,. e) Disiplin amirleri: Disiplin amiri ile üst …
Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de …
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de …