resmi gazete khk

Resmi Gazete'nin 7/2/1921 tarihinden itibaren yayımlanan tüm sayılarına … KHK/682 Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı: KHK/683. Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı …
KHK/675 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun … Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
Karar Sayısı: KHK/684. Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 …
Karar Sayısı: KHK/685. Olağanüstü hal kapsamında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulması; Anayasanın 121 inci maddesi ile …
Karar Sayısı: KHK/679. Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı …
d) Disiplin amiri: Bu Kanun Hükmünde Kararname ile disiplin cezası vermeye yetkili kılınmış ilk amiri,. e) Disiplin amirleri: Disiplin amiri ile üst …
Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de …
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de …